imprinting

imprinting – w zachowaniu zwierząt formowanie w specyficznym okresie życia długotrwałej odpowiedzi behawioralnej na specyficzne obiekty lub osobniki.

W szkole średniej imprinting nie jest omawiany.