indeks coli

indeks coli – liczba pałeczek okrężnicy (Escherichia coli) wykrytych w 1 dm3 badanej wody. Jeden ze wskaźników występowania w wodzie mikroorganizmów chorobotwórczych, określany czasem jako wskaźnik fekalnego zanieczyszczenia wody.

Uwaga: indeksu coli nie należy mylić z mianem coli (chociaż oba wskaźniki służą temu samemu celowi).

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (2.5.)