indukcja

indukcja (kilka znaczeń):

– rodzaj logicznego my­ślenia, w którym ostateczne rezultaty są prze­widywane na podstawie szczegółowych informacji.

Por. dedukcja

W uproszczeniu: wnioskowanie “od szczegółu do ogółu”.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (2.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (2.2.) (4-letnie liceum)

– w embriologii proces, w którym jedna grupa komórek zarodkowych wpływa na rozwój innych, zwykle wywołując zmianę w ekspresji genów.

– w transkrypcji genu (genów) kodującego białko proces syntezy mRNA zapoczątkowany przez cząsteczkę specyficznego induktora.

Por. także indukcja fotoperiodyczna

W pewnym uproszczeniu: zainicjowanie jakiego procesu/zjawiska.