indukowane dopasowanie

indukowane dopasowanie – wywołana przyłączeniem substratu zmiana kształtu miejsca aktywnego enzymu, powodująca ściślejsze dopasowanie (“objęcie”) substratu. Teoria indukcyjnego dopasowania najlepiej tłumaczy obniżenie energii aktywacji w reakcjach katalizowanych enzymatycznie.

Kurs: Metabolizm (2.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (2.3.) (4-letnie liceum)