induktor

induktor – specyficzna drobna cząsteczka, która łączy się z bakteryjnym białkiem represorowym i zmienia kształt represora tak, że nie może się on połączyć z operatorem. Powoduje to włączenie operonu.

Czasem nazywana jest derepresorem.

Kurs: Genetyka