informacyjny RNA

informacyjny RNA (mRNA) – typ RNA syntezowany na matrycy DNA, który przyłącza się do rybosomów w cytoplazmie i określa pierwszorzędową strukturę białka.