inhibitor kompetycyjny

inhibitor kompetycyjny – substancja, która hamuje aktywność enzymu, łącząc się z jego miejscem aktywnym. Ma budowę podobną do substratu. Zwiększenie stężenia substratu znosi efekt hamowania.

Ważne: przy dużych różnicach powinowactwa do miejsca aktywnego znoszenie efektu może być problematyczne (w warunkach fizjologicznych).

Nieformalnie: konkurowanie podobnych substancji o to samo miejsce aktywne.