inhibitor niekompetycyjny

inhibitor niekompetycyjny – substancja, która hamuje aktywność enzymu przez przyłączenie się do niego w miejscu innym niż miejsce aktywne. Przyłączenie takiej cząsteczki zmienia kształt enzymu i unieczynnia miejsce aktywne. Zwiększanie stężenia substratu nie znosi efektu.