interakcje międzygatunkowe

interakcje międzygatunkowe – relacje między osobnikami dwóch lub więcej gatunków w biocenozie. Mogą być antagonistyczne, neutralne lub protekcjonistyczne.