interfaza

interfaza – najdłuższa faza cyklu komórkowego, w której komórka przygotowuje się do podziału mitotycznego lub mejotycznego. Interfazę można podzielić na trzy stadia (okresy): G1, S i G2. Na ogół interfaza zajmuje ponad 90% czasu cyklu komórkowego (wyjątkiem są komórki, które dzielą się bardzo szybko). Podczas interfazy chromosomy są niewidoczne, a przemiany metaboliczne najbardziej intensywne (pełna aktywność metaboliczna danego typu komórki).

Kurs: Cytologia (12.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (12.5.) (4-letnie liceum)