interferencja RNA

interferencja RNA – zjawisko wyciszania albo wyłączenia ekspresji genu przez dwuniciowy lub jednoniciowy RNA o sekwencji zbliżonej do sekwencji DNA wyciszanego genu. Może się odbywać na kilku poziomach, m.in. przez degradację dojrzałego mRNA albo blokowanie jego translacji.

Bezpośrednimi mediatorami interferencji RNA są: siRNA lub miRNA – małe cząsteczki RNA, będące produktem obróbki większych fragmentów RNA przez specjalne nukleazy (por. Dicer).

Obecnie opracowywane są terapie chorób genetycznych i nowotworowych wykorzystujące interferencję RNA.

(RNAi od ang. RNA interference)

Kurs: Biotechnologia (5.5.)