interferencja

interferencja – wzajemne oddziaływanie na siebie dwu lub więcej elementów zjawisk lub sytuacji. Przykłady z zakresu biologii: hamowanie rozwoju wirusów spowodowane działaniem interferonu, lub wyciszanie ekspresji genów przez siRNA albo miRNA.