interferony

interferony – grupa białek, które mają własności antywirusowe lub regulujące odporność. Są wytwarzane i uwalniane przez komórki ciała jako odpowiedź na obecność patogenów (głównie wirusów), jak również przez komórki nowotworowe. Interferony zapewniają komunikację pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.

Nazwa pochodzi od możliwości wpływania (ang. interfere; por. interferencja) na proces replikacji wirusów wewnątrz komórek organizmu. Przykładowe inne funkcje interferonów:

  • aktywują komórki układu immunologicznego (komórki NK oraz makrofagi),
  • wzmacniają odporność zdrowych komórek na zainfekowanie wirusem,
  • hamują namnażanie się wirusów poprzez hamowanie syntezy ich białek.

Uwaga: nie trzeba zapamiętywać poszczególnych interferonów!

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.5.)