introny

introny – niekodujące odcinki genu złożonego/podzielonego/nieciągłego, które są usuwane z pierwotnego transkryptu (z pre-mRNA) w procesie składania (splicingu). Introny rozdzielają od siebie egzony. Występują powszechnie w genach eukariontów i bardzo rzadko u prokariontów (u archeanów).

Kurs: Genetyka (6.3.)