inwaginacja

inwaginacja – jeden ze sposobów gastrulacji polegający na wpukleniu części komórek ściany blastuli do jej do wnętrza. W ten sposób powstaje jama gastruli.