inwersja

inwersja – w genetyce mutacja chromosomowa strukturalna wynikająca z ponownego przyłączenia się fragmentu do tego samego chromosomu, ale w odwrotnej orientacji.

Kurs: Genetyka

Ogólnie inwersja to odwrócenie, zmiana zwykłego układu na odwrotny.