inwolucja

inwolucja – proces, w którym warstwy komórek wpuklają się wokół krawędzi warg blastoporu do wnętrza zarodka podczas gastrulacji.

Uwaga: w szkole średniej nie jest omawiana.