inżynieria genetyczna

inżynieria genetyczna – różnorodne techniki umożliwiające świadome i celowe manipulowanie materiałem genetycznym organizmów (in vitro i in vivo), w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Bezpośrednie manipulowanie genami.

Także – techniki rekombinowania DNA.