istota szara

istota szara – w ośrodkowym układzie nerwowym kręgowców skupisko ciał neuronów, a także włókien nerwowych rdzennych i bezrdzennych oraz tkanki glejowej. Między innymi ze względu na obecność ciałek Nissla (tigroidów), przybiera na nieutrwalonych preparatach barwę szaroróżową. Istota szara tworzy: korę mózgową, korę móżdżku, wewnętrzną część rdzenia kręgowego oraz jądra podkorowe.

Częścią składową istoty szarej są komórki nerwowe, a także włókna nerwowe rdzenne i bezrdzenne, tkanka glejowa i naczynia krwionośne wraz z paskami tkanki łącznej. Skład istoty białej to tkanka glejowa, naczynia włókien nerwowych niemających osłonki Schwanna.

Krótko: skupienie ciał neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. Jeden z dwóch (obok substancji białej) podstawowych składników ośrodkowego układu nerwowego.

(łac. systema nervosum centrale)

Por. także układ nerwowy obwodowy

Kurs: Człowiek – reagowanie (2.)