izolacja rozrodcza

izolacja rozrodcza – występowanie biologicznych czynników (barier), które uniemożliwiają osobnikom dwóch gatunków wytworzenie żywotnego i płodnego potomstwa.