izotop radioaktywny

izotop radioaktywny – izotop (jedna z form atomowych pierwiastka chemicznego), który jest niestabilny. Jądro atomowe samoistnie ulega rozpadowi emitując cząstki i energię.