jąderko

jąderko –  wyspecjalizowana struktura w jądrze komórkowym, zbudowana z regionów chromatyny zawierających geny kodujące cząsteczki rybosomalnego RNA (rRNA) i importowanych z cytoplazmy białek rybosomowych. Nie jest oddzielona od pozostałych składników jądra komórkowego żadną błoną. W jąderku następuje synteza rRNA i składanie podjednostek rybosomów. Najczęściej w jądrze znajduje się jedno jąderko, ale może być ich więcej. Jąderko zanika podczas kariokinez.

Kurs: Cytologia (5.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.3.) (4-letnie liceum)