jajo kleidoiczne

jajo kleidoiczne – jajo zamknięte w osłonach chroniących je przed wysychaniem i izolujących od środowiska zewnętrznego, z którym wymieniane mogą być jedynie gazy oddechowe. Poza gadami i ptakami oraz jajorodnymi ssakami występują u niektórych bezkręgowców lądowych (pająków, owadów).