jajo

jajo – jedna z faz rozwoju nowego osobnika u wielu zwierząt. Zawiera substancje odżywcze pozwalające na rozwój zarodka bez dostępu do organizmu macierzystego i innych zewnętrznych źródeł pożywienia oraz tworzy stosunkowo bezpieczne środowisko.