jama ciała

jama ciała – przestrzeń wypełniona najczęściej płynem znajdująca się pomiędzy ścianą ciała, a narządami wewnętrznymi/przewodem pokarmowym.