jama gastralna

jama gastralna – centralnie położona jama z jednym otworem w ciele parzydełkowców. Odbywa się w niej wstępne, częściowe trawienie pobieranego pokarmu.

Ma postać worka – prostego lub częściowo podzielonego fałdami entodermalnymi na komory. U krążkopławów od komór jamy gastralnej odchodzą kanały tworzące tzw. układ naczyniowo–pokarmowy. U koralowców jama gastralna często ma postać skomplikowanego układu „kieszonek” i kanalików.

Dawniej: jama chłonąco-trawiąca.

Kurs: Bezkręgowce (3.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (3.2.) (4-letnie liceum)