jednostka mapowa

jednostka mapowa – względna jednostka miary odległości między genami (między loci). Jedna jednostka mapowa odpowiada jednemu procentowi częstotliwości crossing over (rekombinacji).

Uwaga: 1 j.m. = 1 cM (centymorgan)

Por. też mapa genetyczna

Kurs: Genetyka (9.7.)