jednostka motoryczna

jednostka motoryczna – pojedynczy neuron ruchowy i wszystkie włókna mięśniowe, które unerwiane są przez jego akson.

Uwaga: w jednym mięśniu szkieletowym funkcjonuje wiele jednostek motorycznych.