jodopsyna

jodopsyna – światłoczułybarwnik wzrokowy składający się z retinalu i jednej z trzech form opsyny. Występuje w czopkach oka kręgowców (także człowieka). Zróżnicowanie jodopsyny umożliwia widzenie barwne, ale tylko w dobrym oświetleniu (jest mniej czuła niż rodopsyna).