kalmodulina

kalmodulina – niskocząsteczkowe, termostabilne białko modulatorowe, występujące powszechnie w komórkach eukariontów. Kalmodulina ulega aktywacji poprzez związanie czterech jonów wapnia (Ca2+), co powoduje zmianę jej konformacji. Reakcja jest odwracalna i decydującym czynnikiem są tu zmiany stężenia jonów wapnia w komórce.

Kompleks kalmodulina–Ca2+ łączy się i stymuluje działanie wielu enzymów, np. Ca2+-ATPazy, H+-ATPazy i niektórych kinaz białkowych. Kalmodulina jest więc czynnikiem, który odgrywa istotną rolę w regulacji niektórych czynności komórki.

W zasadzie dla zainteresowanych, ale… kalmodulina pojawiła się w zadaniu maturalnym!