kambium

kambium – rodzaj tkanki twórczej wtórnej (merystem wtórny, merystem boczny) – podziały komórek miazgi powodują wtórny przyrost rośliny na grubość. Komórki potomne różnicują się w elementy drewna wtórnego – najczęściej odkładane są do wewnątrz i łyka wtórnego – na zewnątrz.