karbaminohemoglobina

(HHbCO2) – związek hemoglobiny z dwutlenkiem węgla. Ma niższe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina i łatwiej oddaje go w tkankach o wyższym metabolizmie (wymiana gazowa wewnętrzna).

por. także karboksyhemoglobina

Kurs: Człowiek – układ oddechowy (3L) (2.5.)

Kurs: Człowiek – układ oddechowy(4L)(2.5.)