karboksylacja

karboksylacja – pierwsza z trzech faz cyklu Calvina, w której CO2 przyłączany jest do rybulozo-1,5-bisfosforanu. W efekcie powstają dwie cząsteczki 3-fosfoglicerynianu.

Kurs: Metabolizm (8.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (8.4.) (4-letnie liceum)