kariotyp

kariotyp – zestaw wszystkich par chromosomów komórki ułożonych według wielkości i kształtu. Badanie kariotypu umożliwia wykrywanie nieprawidłowości dotyczących zarówno liczby, jak i struktury (kształtu) chromosomów.

Kurs: Cytologia (5.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.5.) (4-letnie liceum)