katabolizm

katabolizm – ogół reakcji chemicznych prowadzących do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki. Reakcje kataboliczne przebiegają z wyzwalaniem energii (-ΔG), która wykorzystywana jest do syntezy związków chemicznych, transportu substancji przez błony komórkowe, wykonywania pracy mechanicznej, a czasem także do utrzymywania stałej temperatury ciała.

Kierunek przemian metabolicznych, który jest przeciwieństwem anabolizmu.

Przykłady procesów katabolicznych: oddychanie komórkowe (tlenowe, beztlenowe i fermentacja), beta-oksydacja, rozkład sacharydów, lipidów i białek.

Uwaga: w niektórych źródłach katabolizm to po prostu reakcje rozpadu cząsteczek paliw biologicznych. Reakcje te są źródłem energii metabolicznej gromadzonej głównie w ATP. 

Kurs: Metabolizm (1.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (1.2.) (4-letnie liceum)