kategoria Ia IUCN

kategoria Ia IUCN – rezerwat ścisły wg IUCN – obszar obejmujący wyjątkowe lub reprezentatywne ekosystemy, twory przyrody nieożywionej i gatunki. Użytkowany głównie do celów naukowych i monitoringowych. Przykłady: większość rosyjskich zapoviedników, zapoviedniki Ukrainy, norweski rezerwat Północno-Wschodniego Svalbardu, ostoja morsów na Wyspie Moffen (także Svalbard).

(ang. Strict Nature Reserve)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)