kategoria Ib IUCN

kategoria Ib IUCN – obszar pierwotny wg IUCN – duże obszary naturalnych ekosystemów w stanie nienaruszonym lub słabo zmienionym, które są chronione i zarządzane tak, by zachować ich naturalne warunki. Przykłady: Ilulissat Isfjord (Grenlandia) Nature Reserve; Torfowiska Doliny Izery (Ramsar Site, Wetlands of International Importance),  Jizerskohorské bučiny (Czechy) National Nature Reserve.

(ang. Wilderness Area)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)