kategoria II IUCN

kategoria II IUCN – park narodowy wg IUCN – naturalny obszar wyznaczony w celu ochrony integralności jednego lub więcej ekosystemów dla obecnych i przyszłych pokoleń, (b) wyeliminować jego eksploatację i działalność wpływającą na dany teren szkodliwie, (c) umożliwić realizację celów naukowych, dydaktycznych i wypoczynkowych. Przykłady: Park Narodowy Wielki Kanion Kolorado, Park Narodowy Everglades, Park Narodowy Wulkany na Hawajach (USA), Park Vanoise i Park Pirenejów Wschodnich (Francja), wszystkie parki narodowe Słowacji, parki narodowe Polski (poza Wigierskim i Ojcowskim).

 (ang. National Park)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)