kategoria III IUCN

kategoria III IUCN – pomnik przyrody wg IUCN – obszar obejmujący jeden lub więcej charakterystycznych obiektów przyrodniczych, także obiektów o znaczeniu kulturowym o wybitnej lub wyjątkowej wartości. Przykłady: Narodowy Pomnik Saguaro w Arizonie, Dolina Śmierci w Kolorado (USA), Obszar Chronionego Krajobrazu Wąwóz Rzeki Cetina (Chorwacja), Pomnik Przyrody “Skamieniały las” na wyspie Lesbos (Grecja).

 (ang. Natural Monument)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)