kategoria IV IUCN

kategoria IV IUCN – obszar ochrony gatunkowej/siedliskowej wg IUCN – obszar ustanowiony w celu czynnej ochrony wybitnych biotopów, siedlisk poszczególnych gatunków, które mogłyby nie przetrwać bez zabiegów ochronnych. Przykłady: Narodowy Obszar Rekreacyjny Jeziora Mead przy tamie Hoovera na rz. Colorado (USA), Jezioro Oświn, Rezerwat “Słońsk”, Rezerwat Krajobrazowy im. Wł. Szafera w Puszczy Białowieskiej (Polska), niemiecki Park Natury Luneberger Heide.

 (ang. Habitat/Species Management Area)

Czasem używana jest też inna nazwa: Obszar Zagospodarowania Siedlisk lub Gatunków.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)