kategoria V IUCN

kategoria V IUCN obszar chronionego krajobrazu wg IUCN – obszar o odrębnym charakterze i znaczącej estetycznej, ekologicznej i/oraz kulturowej wartości, często także o wysokiej różnorodności biologicznej. Na takim obszarze widoczne jest wzajemne oddziaływanie człowieka i przyrody. Głównym celem tworzenia takich jednostek jest ochrona krajobrazu i zapewnienie terenów rekreacyjnych. Przykłady: wszystkie angielskie parki narodowe, PN Hohe Tauern (Austria), PN Crceo, PN Dello Stelvio, PN Pellino (Włochy), PN Cevennes (Francja), Regionalny Park Natury Luberon (Francja), parki narodowe Niemiec (z wyjątkiem Bayerischer Wald), w Polsce także Wigierski PN i Ojcowski PN.

 (ang. Protected Landscape/Seascape)

Czasem używana jest też inna nazwa: Krajobraz Chroniony lub Chronione Wybrzeże Morskie.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)