kategoria VI IUCN

kategoria VI IUCN obszar czynnej ochrony zasobów przyrodniczych wg IUCN – obszar zawierający w przeważającej części niezmienione systemy naturalne, ustanowiony głównie w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, przy jednoczesnym zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnych. Przykłady:  Titicaca (Peru) National Reserve, Long Point National Wildlife Area-Thoroughfare Unit National Wildlife Area (Kanada), Floresta Nacional De Ibirama (Brazylia) Forest.

 (ang. Managed Resource Protected Area)

Czasem używana jest też inna nazwa: Obszar Chroniony Zagospodarowanych Zasobów.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)