kategorie ochrony przyrody IUCN

kategorie ochrony przyrody IUCN – podział obszarów chronionych wprowadzony przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Ze względu na cechy przyrodnicze, sposób zarządzania i użytkowania wyróżniono w nim 6 kategorii oznaczonych rzymskimi cyframi I do VI (kategorię I podzielono dodatkowo na Ib i Ib).

Uwaga: charakterystyki i przykłady znajdziesz wpisując odpowiednie hasła, np. kategoria Ia IUCN, kategoria II iUCN.

Ważne: klasyfikacja IUCN nie zawsze pokrywa się z polskimi definicjami tych obszarów. Na przykład według kryteriów stosowanych przez IUCN tylko 15 polskich parków narodowych ma status „międzynarodowego” parku narodowego (kategoria II), podczas gdy pozostałe 2 są obszarami chronionego krajobrazu (kategoria V).