kenofit

kenofit – gatunek rośliny obcego pochodzenia (antropofit), który na nowym obszarze zadomowił się w ostatnich czasach.

Uwaga: za graniczną datę przyjmuje się odkrycie Ameryki, które zapoczątkowało migracje gatunków na skalę wcześniej niespotykaną.

Por. archeofit

Raczej dla zainteresowanych.