kiełkowanie epigeiczne

kiełkowanie epigeiczne – kiełkowanie nasion, w którym część podliścieniowa zarodka (hipokotyl) wydłuża się i powoduje wynoszenie liścieni ponad powierzchnię gleby. Liścienie pełnią więc także funkcję pierwotnych organów fotosyntezujących.

Przykład: nasiona fasoli.

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (4-letnie liceum)