kiełkowanie

kiełkowanie – okres intensywnego wzrostu zarodka do osiągnięcia przez siewkę zdolności do samożywności. Przebieg jest cechą gatunkową. Wyróżnić można kiełkowanie epigeiczne i kiełkowanie hipogeiczne.

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (4-letnie liceum)