kinazy

kinazy – grupa enzymów należących do klasy transferaz. Katalizują reakcję przeniesienia grupy fosforanowej ze związku wysokoenergetycznego (np. ATP) na właściwą cząsteczkę docelową (np. cukier, białko, nukleozyd i nukleotyd). Reakcja ta nazywa się reakcją fosforylacji

Przykład: heksokinaza przeprowadzająca fosforylację glukozy do glukozo-6-fosforanu w glikolizie.

Uwaga: odwrotny proces – defosforylacja, katalizowany jest przez enzymy z grupy fosfataz.