kinetochor

kinetochor – struktura białkowa połączona z centromerem, która łączy każdą chromatydę siostrzaną z wrzecionem podziałowym.

Kurs: Cytologia