kinetodesma

kinetodesma – białkowe włókno łączące poszczególne ciałka podstawowe uszeregowane wzdłuż długiej osi komórki. Jest elementem skomplikowanej powłoki ciała orzęsków (pellikuli).

Tylko dla olimpijczyków.

Kurs: Protisty (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Protisty (4.2.) (4-letnie liceum)