klad

kladgrupa organizmów obejmująca ostatniego wspólnego przodka i wszystkie wywodzące się z niego organizmy (linie) potomne. W ścisłym ujęciu klady rozdzielają się tylko dychotomicznie, tworząc dychotomiczne drzewo pokrewieństw. Diagramy przedstawiające drzewa pokrewieństw konstruowane metodami kladystycznymi nazywane są kladogramami. Ponieważ kladem może być grupa organizmów o dowolnej randze systematycznej, często organizmy należące dodanego kladu nazywa się mianem „grupy”.

(z gr. ὁ κλάδος – gałąź)

Kurs: Klasyfikacja organizmów (4L)(2.4.)

Kurs: NPB (3L)(9.6.)